Het woord van de Burgemeester

Onze gemeente kan bogen op een bijzonder rijk verenigingsleven, wat tegelijk de grondslag vormt voor de cultuur van luisteren en informeren van onze inwoners en waardoor een levenskwaliteit ontstaat die door iedereen wordt gewaardeerd. Sint-Agatha-Berchem laat zich in drie woorden samenvatten: gezellig, saamhorig en gezinsvriendelijk met de blik gericht op de toekomst zonder het landelijke verleden te verloochenen. Sint-Agatha-Berchem is met zijn bossen, parken en diverse beschermde sites binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijk een groene gemeente. De site van de Oude kerk vormt het culturele dorp van Berchem met enerzijds het Nederlandstalig – De Kroon – en anderzijds het Franstalig – Archipel 19 – cultureel centrum waar eenieder elkaar weet te waarderen en vaak de handen in elkaar worden geslagen met als resultaat een onbevooroordeelde openheid naar de wereld en de mensen toe.
Sint-Agatha-Berchem ligt op amper enkele minuten van de grote markt van Brussel en biedt zijn 25.000 inwoners en vele bezoekers een omgeving waar het aangenaam is om te wonen en te werken. Het hoofdgebouw van het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem ligt aan de Koning Albertlaan 33 en zowel de medewerkers van het gemeentebestuur als van het OCMW geven zich voor het volle pond om de inwoners van de gemeente een optimale service aan te reiken.

Langs deze weg wil ik dan ook iedereen, zowel nieuwkomers als oudkomers, uitnodigen om even stil te staan bij onze leefregels en die, in het belang en voor het welzijn van eenieder, strikt na te leven. Bij onze diensten vindt u steeds een luisterend oor omdat problemen altijd vlotter opgelost raken via dialoog. Aarzel dan ook niet om uw mening en uw commentaar met ons te delen zodat we de door ons aangereikte service naar een steeds hoger niveau kunnen tillen.

Christian LAMOULINE
Burgemeester

Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem
Koning Albertlaan 33 – 1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel.: 02/464 04 11
info@berchem.brussels