Gemeenteraad van 28 april 2010

  • Agenda
  • Bericht
  • Gratis verwijderen van tags – Hernieuwing
  • Reglement van ter beschikking stelling van draagbare telefoons aan het gemeentepersoneel
  • Departement Welzijn – Sportdienst – Tarieven voor het gebruik van het Gemeentelijk Sportcomplex – Nieuw reglement met ingang van seizoen 2010-2011
  • Departement Welzijn – Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord – Schoolreglement vanaf 1 september 2010
  • Notulen.