Gemeenteraad van 29 oktober 2009

  • Dagorde
  • Bericht – Begroting 2009
  • Begroting 2009 – Gewone – en buitengewone diensten – Begrotingswijziging nr 2
  • Bericht – Gemeentefinanciën
  • Belasting op de relaisantennes van mobilofonie – Afschaffing
  • Belasting op de antennes die niet-ioniserende stralingen uitzenden – Invoering
  • Belasting op de afgifte van administratieve stukken – Hernieuwing en wijzigingen
  • Bericht – Departement Welzijn
  • Dienst Senioren – Taxi-cheques: wijziging van het reglement