Uw Burgemeester

Naam: LAMOULINE
Voornaam: Christian
Functie: Burgemeester
Politieke partij: LB (voordien LBR)
Adres: Bloemkwekersstraat 23
E-mail: clamouline@berchem.brussels

Carrière:

Op 51-jarige leeftijd, een jurist met een humanistische overtuiging, staat hij al meer dan 25 jaar ten dienste van de gemeenschap door een actieve bijdrage te leveren of talrijke projecten uit te voeren om ons leven in de maatschappij op federaal, regionaal of lokaal niveau te verbeteren. Eerst als adviseur of stafchef van federale minister-presidenten, regionale ministers, parlementariërs en schepenen. Daarna, gedurende meer dan 8 jaar, als hoofd van de gewestelijke overheidsdienst Brussel, de gewestelijke administratie. In deze laatste functie had hij de gelegenheid om de administratie grondig te moderniseren, door ze meer te richten op “klanten/gebruikers” en om het Gewest en/of België op het hoogste niveau te vertegenwoordigen op internationaal niveau, door deel te nemen aan informele Europese ministerraden of vergaderingen van burgemeesters van grote steden over de hele wereld.

Berchemnaar voor bijna 9 jaar, werd hij verkozen tot gemeenteraadslid in 2018 en is sindsdien voorzitter van de Raad, beheerder van het cultureel centrum Le Fourquet/Archipel 19 en neemt deel aan het lokale verenigingsleven: betrokken bij zijn buurt, heeft hij met name op het gebied van veiligheid het Buurtinformatienetwerk (BIN) Berchem Centrum geïnitieerd, waarvan hij de coördinatie op zich neemt.

Tussen zijn regionale functie en die van burgemeester heeft hij ervoor gekozen zich volledig aan deze verantwoordelijkheid te wijden en zich volledig ten dienste te stellen van de Berchemse bevolking om de gemeente Sint-Agatha-Berchem te ontwikkelen tot een gemeente waar hij het leven “beter” maakt en zo onze levenskwaliteit verhoogt. Als burgemeester wil hij prioriteit stellen aan het informeren en betrekken van de inwoners, het luisteren en handelen, de beschikbaarheid en de aanwezigheid op het terrein. Hij hecht veel belang aan teamwork: succes is vooral collectief!

Raadslid en Voorzitter van de Gemeenteraad sinds 2018.
Burgemeester sinds 3 september 2020.


Bevoegdheden:

Algemene en juridische zaken, Politie en preventie (coördinatie van dispositieven), Financiën, Stedenbouw, Communicatie, Noord/Zuid-betrekkingen, Human Resources, Toezicht op het OCMW, Burgerlijke stand / Bevolking, Erediensten en begraafplaatsen.