Verenigingsleven

Sint-Agatha-Berchem telt een groot aantal culturele, en sportverenigingen, maar ook diverse verenigingen voor jeugd en senioren.

Reglement voor de erkenning van verenigingen en het toekennen van gemeentelijke toelagen – Wijziging – Zitting van de Gemeenteraad van 24 juni 2021 (.pdf)

Lijst van de erkende verenigingen – Editie maart 2024 (.pdf)

Formulier voor de erkenningsaanvraag 2024 (.pdf)

Voordelen van erkenningsaanvraag (.pdf)

Individuele akkoordverklaring tot publicatie (.pdf)

Begrotingen en rekeningen van gesubsidieerde VZW (gemeentelijk of niet)

Individuele akkoordverklaring tot publicatie:
Dit richt zich enkel tot de verenigingen erkend door de Gemeenteraad :
Artikel 7 van het reglement voor de erkenning van verenigingen en de toekenning van gemeentelijke toelagen voorziet dat het gemeentebestuur elk jaar de lijst van erkende verenigingen publiceert.
Teneinde uw erkende vereniging te leren kennen, en om geïnteresseerde personen toe te laten om meer informatie te bekomen en om in contact te komen met uw erkende vereniging, is het nuttig dat de gegevens van één of meerdere leden van het beheersorgaan van de vereniging gepubliceerd worden.
Om dit te doen, dient er individueel door elkeen van de personen van de vereniging waarvan de publicatie van de gegevens wordt gewenst, een akkoordverklaring tot publicatie ingevuld te worden en dit voor de publicatie van persoonlijke gegevens op de gemeentelijke website en in de gemeentelijke brochures waarin de erkende verenigingen opgenomen zijn. U kunt het formulier van verklaring downloaden (.pdf).
De gedateerde en getekende verklaring moet teruggestuurd worden aan info@berchem.brussels.
De ontvangen verklaringen zullen 1x/jaar behandeld worden in de maand mei.