Ondernemen

Een nieuwe activiteit in de steigers zetten, houdt voor een startende zelfstandige heel wat kosten in. Het oprichten, vernieuwen en bevorderen van lokale handel ligt Sint-Agatha-Berchem altijd al na aan het hart.
Met het oog op het aanzwengelen van de economische activiteit binnen de gemeente heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om vanaf 1 april 2014 ‘jonge’ ondernemers een hart onder de riem te steken met de toekenning van een premie voor eerste vestiging voor zelfstandigen. Er kan dus een premie worden toegekend van € 1.500 aan alle nieuwe ondernemers die hun activiteit  opstarten op  het  grondgebied  van  de  gemeente  (als  zelfstandige  of als zelfstandige bedrijfsleider of als bvba opgericht door één enkele natuurlijke persoon) en die voor minimum €3.000 beroepsinvesteringen hebben uitgevoerd.  Er  dient  te worden aangestipt dat om de lokale handel te bevorderen de bedrijfsleider zelf zijn activiteit in hoofdberoep moet uitoefenen of als enige vennoot binnen zijn bvba actief moet zijn. Op deze gemeentelijke premie van €1.500 wordt een toeslag van 1% toegekend, berekend op de waarde van de beroepsinvesteringen als starter, op het gedeelte dat €3.000 overschrijdt.

De maximale gemeentelijke premie bedraagt € 1.500.

Om van de premie te kunnen genieten moet echter aan bepaalde voorwaarden worden voldaan : zo moeten nieuwe zelfstandigen hun activiteit op het grondgebied van de gemeente uitoefenen en mag het  niet  gaan  om  een  bank  of  enige  andere  financiële  instelling,  noch om een  nachtwinkel, telefoonwinkel of discountwinkel en moet aan alle administratieve formaliteiten zijn voldaan.

Aanvraagformulier te downloaden (.pdf)

Meer weten?
Dienst  Handel  (tel:  02/563 59 03)  van  maandag  tot  vrijdag  van 09.00 tot 12.00.