Senioren

Seniorendienst blijft toegankelijk op de gewone uren en blijft telefonisch bereikbaar op 02/563.59.20

Sport voor Senioren (.pdf)

De dienst Senioren van de gemeente richt zich tot alle Berchemse 55-plussers om hen de toegang te vergemakkelijken tot activiteiten die hun welgevoelen naar een hoger niveau kunnen tillen:L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est papy-zumba.jpg.

  • Er worden maandelijks diverse ontspanningsactiviteiten georganiseerd tegen redelijke prijzen: culturele uitstappen, toneelvoorstellingen, etentjes, petanque, …
  • Informaticacursussen: gratis computercursus voor Berchemnaren. Een cyclus loopt over 7 weken (voor 12 personen). De bedoeling van de cursus bestaat erin om uw praktische kennis van de informatica te bevorderen (hoe een computer gebruiken, kennismaken met de verschillende programma’s, uploaden van foto’s, …). Het hele jaar door (met uitzondering van de schoolvakanties) worden er in de gemeenteschool, aan het Koning Boudewijnplein 3 in 1082 Sint-Agatha-Berchem, informaticacursussen georganiseerd. Gratis en exclusief voor Berchemnaren.
  • Onderhoudsturnlessen: stramme benen, vermoeide schouders? Deze cursus voor Berchemnaren gaat door, elke maandag, van 14.00 tot 15.00 uur; in samenwerking met de vzw Gymsana. Een uitstekende manier om uw gezondheid en uw welzijn op peil te houden of te verbeteren. Na afloop komen we samen voor een kopje koffie. Inschrijven verplicht. Deelname: € 25,00 voor 10 sessies.
  • Taxicheques: u worstelt met beperkte mobiliteit en u moet zich absoluut verplaatsen binnen Brussel? Onder bepaalde voorwaarden kunnen Taxicheques worden toegekend.

Om op de hoogte te blijven van de door de dienst Senioren voorgestelde activiteiten verzoeken wij u vriendelijk om ons uw contactgegevens door te geven op nummer 02/5635920 of via e-mail:  senior@berchem.brussels

De brochure Sen News 8 – Augustus 2023 (.pdf)

Adviesraad voor Senioren

De Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem heeft een Adviesraad voor Senioren opgericht met als doel:

  • advies te geven aan de gemeentelijke overheid rond problemen of vragen van senioren uit de Gemeente Sint-Agatha-Berchem,
  • te fungeren als overleg- en samenwerkingsplatform voor de plaatselijke verenigingen, de officiële instellingen en alle betrokken organisaties en diensten met het oog op het bevorderen van een dynamisch beleid, ten voordele van de senioren van de Gemeente,
  • te helpen bij het informeren van de burgers, en in het bijzonder de senioren.

De Adviesraad voor Senioren komt 4 tot 5 maal per jaar samen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende seniorenverenigingen van de gemeente.

Reglement van de Adviesraad voor Senioren (.pdf)

Meer weten ?

Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag : van 09.00 tot 12.00 uur
woensdag: van 09.00 tot 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Koning Albertlaan 23
Tel: 02/563 59 20

Overige diensten voor senioren

Sociale dienst van het OCMW

De Sociale dienst van het OCMW reikt hulp en ondersteuning aan in uiteenlopende domeinen: hulp in het huishouden, hulp bij de maaltijden, … ook voor wie geen aanspraak maakt op regelmatige hulp van het OCMW.

De dienst staat ook in voor aangepast vervoer: de Bernavette brengt u van uw woonplaats naar alle belangrijke plaatsen in Sint-Agatha-Berchem (Valida, gemeentehuis, Basilix winkelcentrum, …)

Meer weten over de mogelijkheden van de dienstverlening van de Sociale dienst van het OCMW?

Tel. : 02/482 13 55.

Taxicheques – Een taxi is voor iedereen!

De taxicheques hebben een waarde van 5 euro. Onder bepaalde voorwaarden kan je ze bekomen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Met deze cheques kan je je makkelijk per taxi verplaatsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de taxi nemen voor een rit die vertrekt vanuit het Brussels Gewest.
Om in aanmerking te komen voor regionale taxicheques met universele waarde moet je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn en behoren tot één van de volgende groepen:
• ofwel gehandicapt zijn (+9 punten, hetzij +66%) + ongeschiktheidsattest om het openbaarvervoer te gebruiken + WIGW-inkomen.
• ofwel ouder zijn dan 75 jaar + ongeschiktheidsattest om het openbaar vervoer te gebruiken + WIGW-inkomen.

Meer info via de dienst Senioren of Brussel Mobiliteit 0800 94 001

Sporten

Diverse sportclubs in de gemeente organiseren aangepaste activiteiten voor 55-plussers. Vind alle inlichtingen in de Sportgids (.pdf)

Seniorenverenigingen

Sint-Agatha-Berchem telt heel wat seniorenverenigingen. Zowel louter Franstalige, zuiver Nederlandstalige als tweetalige verenigingen reiken op regelmatige basis een waaier van leuke activiteiten aan. Tenzij anders vermeld, zijn al deze verenigingen toegankelijk voor alle Berchemnaren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de hierna vermelde contactpersonen.

Nederlandstalige verenigingen:

OKRA DE OPTIMISTEN

Contact: Mevrouw Hélène CLAUS – 02/465 32 17 – heleneclaus@hotmail.com

Koffietafel 1 keer/maand (spelletjes, muziek, bingo, …), dansgroep 1 keer/week, uitstappen, …

SOCIALE VRIENDENBOND

Contact: Mevrouw Gisèle BEUN – 02/465 30 74

Hobbyclub 2 keer/maand op vrijdag (breien, ansichtkaarten maken, …), uitstappen, toneel, …

ELLIPS vzw (Lokaal Dienstcentrum)

Contact: Mw. Ilse De Mol – 02/482 34 00 – centrum@ldc-ellips.be

Middagmaaltijden, ontmoetingsruimte, diverse recreatieve activiteiten zowel binnen als buiten, informatiebijeenkomsten, …

BRU-WEST vzw

Contact: M. André DE SCHUTTER –  02/465.30.21 – info.zomaar@gmail.com
Culturele animaties

Franstalige verenigingen

Les aînés du CDH

Contact: M. André CHALMAGNE – 02/465 46 26 – jandre.ajacq@outlook.com
Recreatieve activiteiten op dinsdagmiddag, regelmatige excursies van een halve of een hele dag.

Les aînés francophones

Scrabble- en kaartspelen op de 1e en 3e maandag van de maand (namiddag).

Les aînés libéraux de Berchem

Contact: M. Alain DARBÉ – 02/468 26 15 – alain.darbe@skynet.be

Scrabble-activiteit op de 2e donderdag van de maand, regelmatige uitstapjes.

Amicale des Pensionnés socialistes (APS)

Contact:M. Robert VAN RANSBEECK – robert.yack@yahoo.fr
Activiteiten elke 3e dinsdag van de maand (vieruurtjes, vergadering, excursie, …).

Amicale L’Hirondelle

Contact: Mme. Rolande HEYVAERT – 02/465 99 06 – yvan.pirson36@yahoo.fr

Scrabble en Whist op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Tweetalige verenigingen

SEMPER VIRENS

Contact: Mw. Nadine HANUISE-CLAEYS – 02/465 89 71 –nhanuise@hotmail.com

Activiteiten voor de gepensioneerden van het Gemeentebestuur en van het OCMW