Contract van wettelijke samenwoning

De wet van 23 november 1998 stelde de wettelijke samenwoning in; een gemeenschappelijke levenssituatie tussen het ongehuwd samenwonen en het huwelijk.

Deze wet verduidelijkt dat twee volwassenen, die niet door een huwelijk of een andere wettelijke samenleving verbonden zijn, een contract van wettelijke samenwoning kunnen opstellen. Er bestaat geen enkele voorwaarde betreffende het verschil van geslacht of afwezigheid van verwantschap. Broer en zus, een ongehuwd paar, twee personen van hetzelfde geslacht kunnen dan ook een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen.

Deze samenwoning verleent gelijkwaardige rechten en plichten als deze die bestaan tussen echtgenoten in het kader van het basis huwelijksvermogenstelsel. De verklaring gebeurt bij de dienst Burgerlijke Stand. U bent samen op hetzelfde adres ingeschreven en meldt u samen aan met uw respectievelijke identiteitskaarten. Uw verklaring wordt in het rijksregister verwerkt en u ontvangt een attest van registratie van uw verklaring en een bewijs van ontvangst.
Tarief: € 50,00.

Het is nuttig om te weten dat samenwonenden eveneens de modaliteiten van hun samenwonen kunnen regelen via een overeenkomst voor de notaris. Zij moeten wel de dienst Burgerlijke Stand hiervan in kennis stellen.

De wettelijke samenwoning houdt op te bestaan hetzij door huwelijk van één der samenwonenden, door zijn overlijden, hetzij door een schriftelijke verklaring van beiden of van één van beiden. De verklaring van opheffing geschiedt eveneens voor de dienst Burgerlijke Stand. Let op, bij eenzijdige verklaring, kunnen de kosten oplopen tot € 250,00 voor betekening en kennisgeving via gerechtsdeurwaardersexploot.

Meer info:
Dienst Burgerlijke Stand
Tel.: 02/464 04 14