Overlijden

Het overlijden wordt zo vlug mogelijk bij het gemeentebestuur aangegeven door de meest naaste familieleden of, bij ontstentenis, door de meest naaste buren of door de persoon waar het overlijden plaatsvond of door de persoon die bevoegd is om de begrafenis te regelen.

Voor te leggen documenten:

  • een overlijdensbericht opgesteld door de geneesheer (Model III C of model III D),
  • het huwelijksboekje van de overledene of, bij een ongehuwde, het huwelijksboekje van de ouders of een uittreksel van de geboorteakte van de overledene,
  • de identiteitskaart van de overledene,
  • de identiteitskaart van de aangever,
  • de laatste wil van de overledene.

Meer weten?
Dienst Burgerlijke Stand
Tel.: 02/464 04 14

Openingsuren:

  • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur