Reispassen

De reispas heeft een geldigheidsduur van 7 jaar voor volwassenen en 5 jaar voor kinderen (jonger dan 18 jaar).

U moet zich persoonlijk aanmelden en indien u een reispas nodig hebt voor een minderjarige, moet het kind eveneens aanwezig zijn.

De betaling gebeurt bij de aanvraag via Bancontact.

We leveren voortaan de nieuwe biometrische reispassen af, met vingerafdruk (vanaf 12 jaar), een gescande foto en uw elektronische handtekening (vanaf 6 jaar).

Voor meer informatie over biometrie kunt u terecht op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: diplomatie.belgium.be

Nieuwe reispas

Zich persoonlijk aanmelden met:

 • geldige identiteitskaart,
 • 1 foto, in overeenstemming met de ICAO-normen (.pdf),
 • de vervallen reispas (op verzoek kunt u de pas na annulering terugkrijgen).
Wachttijd:

1 week en 2 dagen – Prijs: € 93,00
1 werkdag – Prijs: € 268,00

Reispas voor een kind jonger dan 18 jaar

Zich persoonlijk aanmelden met het kind en:

 • uw identiteitskaart (ouder bij wie het kind woont),
 • 1 foto, in overeenstemming met de ICAO-normen (.pdf),
 • de vervallen reispas (op verzoek kunt u de pas na annulering terugkrijgen).
Wachttijd :

1 week en 2 dagen – Prijs: € 71,00
1 werkdag – Prijs: € 246,00

Vereiste kwaliteit van de foto’s voor reispassen:

 • de foto moet recent zijn (minder dan 6 maanden oud), in kleur en met een witte achtergrond (geen kleurenkopie, noch scan),
 • afmetingen van de foto: 35 x 45 mm, exclusief randen,
 • de hoogte van het hoofd, gemeten vanaf de onderkant van de kin tot de top van het hoofd, moet 25 à 35 mm bedragen,
 • de houder moet het gezicht onbedekt laten (geen hoed, geen zwarte brillenglazen), hoofddoeken mogen onder bepaalde voorwaarden worden gedragen,
 • de houder moet alleen op de foto staan,
 • de uitdrukking van het gezicht moet neutraal zijn (geen glimlach, geen zichtbare tanden).

Meer informatie over de voorschriften van de fotovereisten voor paspoorten, Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor buitenlanders:https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf

Meer weten?
Dienst Bevolking
Tel.: 02/464 04 13

Openingsuren:

 • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.0  uur
 • donderdag van09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
 • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur