Verblijfstitels

Om een verblijfsvergunning van het type :

  • E+
  • F+
  • C
  • D

te verkrijgen moet u zich tot de dienst Bevolking richten met:

  • 2 identieke foto’s (recente foto’s, die maximaal 6 maanden eerder werden genomen, in kleur tegen een witte achtergrond – geen kleurenkopie, noch gescande foto).

U bent verplicht zich te melden bij de dienst Bevolking 1 maand voor het verstrijken van de geldigheid van uw huidige verblijfsvergunning.

Kostprijs: € 25.10 (E+ en F+); €25.60 (C en D)
Voor alle andere verblijfsvergunningen (A, B, E, F, …) moet u zich wenden tot de dienst Vreemdelingen.

Meer weten?
Dienst Bevolking
Tel.: 02/464 04 67

Openingsuren:

De vreemdelingendienst ontvangt u uitsluitend op afspraak.

Afspraken moeten online worden aangevraagd via het Irisbox platform.

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/appointment

Belangrijk:

U maakt één afspraak per persoon maken. Als u bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor uzelf en uw echtgeno(o)t(e) wilt aanvragen, moet u twee afspraken maken.
Personen die geen Frans of Nederlands spreken, moeten begeleid worden door een tolk.
Wij raden u aan op tijd te komen. Anders kunnen wij u niet garanderen dat uw afspraak wordt nagekomen.
Zorg ervoor dat alle nodige documenten voor de voltooiing van uw formaliteit verzameld zijn, dit om onnodige verplaatsingen te vermijden.
De documenten moeten in tweevoud worden voorgelegd (1 origineel en 1 kopie).
Er wordt geen informatie over het persoonlijk dossier verstrekt per telefoon of e-mail.
De dienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur op het nummer 02.563.59.35 en per e-mail op etrangers@berchem.brussels