Huren van gemeentezalen

Organisatoren van openbare of privé-evenementen kunnen bij de gemeente terecht voor het huren van diverse zalen.

Elke aanvraag voor het huren van een zaal moet schriftelijk worden ingediend aan de hand van het ad hoc formulier nadat eerst werd gecontroleerd of de betrokken zaal op het gewenste moment beschikbaar is. Het [formulier] is verkrijgbaar bij de dienst Gemeente-eigendommen.

Het dubbelzijdig, correct ingevulde formulier moet aan de dienst worden overgemaakt via e-mail, fax of gewone post.

Elke aanvraag voor het huren van een zaal van de gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College behoudt zich het recht voor om de aanvraag te weigeren. Voor meer precieze informatie over de gebruiks- en huurvoorwaarden van de zalen van de gemeente kunt u terecht bij de dienst Gemeente-eigendommen – Huur zalen.

Meer weten ?

salleszalen@berchem.brussels

Zalen (klik op de namen van de zalen om de foto’s te bekijken)

Huurreglement met betrekking tot de gemeentelijke zalen (.pdf)

Villa Pirsoul

Ligging: Joseph Mertensstraat 15
Soort van activiteiten: Het gemeentebestuur stelt de zaal van Villa Pirsoul ter beschikking van de huurder voor de organisatie van culturele activiteiten, recepties of familiefeesten. Bals of dansavonden zijn hier niet toegestaan. Villa Pirsoul heeft een rechtstreekse uitgang op het Olifantenpark. Hier mogen echter geen tafels of stoelen worden geplaatst en evenmin mogen er barbecues of andere, soortgelijke activiteiten worden georganiseerd.
Uurregeling: De zaal is beschikbaar vanaf 09.00 uur op zaterdag, zondag, feestdagen en vooravonden van feestdagen en vanaf 13.00 uur op woensdag en vrijdag. De zaal moet verplicht zijn ontruimd om 20.00 uur op woensdag en om 23.00 uur op andere dagen.
Capaciteit:
Module 1 (zaal) of Module 2 (zaal + keuken)
60 personen

“Alcyons”zalen

Ligging: Alcyonsstraat 23
Soort van activiteiten: Het gemeentebestuur stelt de “Alcyons”zalen ter beschikking van de huurder voor de organisatie van culturele activiteiten, vergaderingen, opleidingen en conferenties.

De zalen kunnen voor een hele dag en of in blokken van 2 uur worden gehuurd op vaste dan wel op eenmalige basis. De zalen worden in de eerste plaats ter beschikking gesteld van de diensten van het gemeentebestuur en van het OCMW, de erkende verenigingen en de lokale afdelingen van de politieke partijen voor het organiseren van hun vergaderingen.

Uurregeling: De zalen zijn beschikbaar vanaf 09.00 uur en moeten – elke dag – verplicht zijn ontruimd om 23.00 uur.
Capaciteit:
Zaal 21: 25 personen
Zaal 22: 15 personen
Zaal 24: 15 personen
Zaal 25: 20 personen
Zaal 26: 50 personen

Zaal Oude kerk

Ligging: Kerkplein
Soort van activiteiten: Het gemeentebestuur stelt de zaal van de Oude kerk ter beschikking van de huurder voor de organisatie van culturele activiteiten en recepties.
Uurregeling: De zaal is alle dagen beschikbaar vanaf 09.00 uur. De zaal moet van zondag tot donderdag verplicht zijn ontruimd om 23.00 uur en om 01.00 uur ’s ochtends bij huur op vrijdag, zaterdag en de vooravond van een feestdag.
Capaciteit: 110 personen zonder tafels

Er bestaat ook andere privézalen die ter uw beschikking zijn:

B.Sports
Basilieklaan 14 – Frédéric SMETS – 02/468.35.40 – info@bsports.behttp://www.bsports.be

Gemeenschapscentrum « De Kroon » (uitsluitend voor verenigingen)
J-B Vandendrieschstraat 19 – 02/482.00.10 – dekroon@vgc.be

Centre Culturel FR Berchemois « Le Fourquet » (uitsluitend voor verenigingen)
Kerkplein 15 – 02/469.26.75 – Alleen voor verenigingen