Hulp bij het zoeken naar werk


Om personen, die sociale steun ontvangen, te helpen bij het zoeken naar werk, hebben verschillende institutionele actoren van Berchem hun krachten gebundeld met het oog op de oprichting van een workshop rond het actief zoeken naar een betrekking.

De samenwerking tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, de gemeente Sint-Agatha-Berchem, de Franstalige bibliotheek, evenals het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) streeft de sociale en professionele herinschakeling na van de inwoners van Sint-Agatha-Berchem die door het OCMW worden geholpen.

Workshop ‘actief zoeken naar werk’ richt zich tot een groep van maximum 12 tot 15 personen (mannen en vrouwen, begunstigden van sociale steun of sociale uitkeringen, vrijwilligers en verblijvend te Sint-Agatha-Berchem) die worden begeleid door sociale werkers die hen stimuleren en steunen in hun zoektocht naar een betrekking in zeer uiteenlopende activiteitssectoren. Zij maken hierbij gebruik van de verschillende beschikbare technieken voor het zoeken naar werk.

In de Franstalige bibliotheek wordt een ruimte ter beschikking gesteld, evenals vier computers met ADSL-aansluiting, een telefoonlijn en een persmap met vacatures. De bibliotheek verbindt er zich eveneens toe om sensibiliseringsacties uit te werken om het lezen te bevorderen. De deelnemers aan de workshop kunnen bovendien gebruik kunnen maken van het ” gespecialiseerde fonds werkgelegenheid”  – boekenmateriaal.

De workshop neem een halve dag per week in beslag.

Meer weten? OCMW (dienst socioprofessionele inschakeling) – Tel: 02/482 13 04

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap biedt langdurig werklozen en personen die een leefloon ontvangen de mogelijkheid om maandelijks maximum 45 uur te werken bij particulieren, vzw’s, onderwijsinstellingen en gemeentelijke overheden.

Zij ontvangen voor dit werk – bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon – een supplement van € 7.45 per gepresteerd uur.

Gebruikers van het PWA-systeem kunnen na inschrijving en betaling van de inschrijvingsbijdrage werken laten uitvoeren die niet in concurrentie staan met de reguliere arbeidsmarkt en niet gevaarlijk zijn. De betaling per werkuur gebeurt aan de hand van PWA-cheques ter waarde van € 5,45, waarvan een gedeelte voor particulieren fiscaal aftrekbaar is.

Doelpubliek:

Langdurig werkzoekenden:

  • 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd voor -45 jaar.
  • 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd voor +45 jaar.

Openingsuren: op afspraak. Aanwezigheid van een Actiris-agent voor de inschrijvingen van Pwa-dienstverleners op donderdag van 9 tot 16 uur.

Meer weten?
Verantwoordelijk : Aurélie Hague – 0479/01.11.32 of pwaberchem@gmail.com
de Selliers de Moranvillelaan 91 / 4de verdieping
https://ale-1082.webnode.be/

Actiris Sint-Agatha-Berchem

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en heeft twee strategische en transversale opdrachten

  • Matching tussen werkgevers en werkzoekenden,
  • Organisatie van de doorstroming naar werk.

Meer weten?
Gentsesteenweg 1152, 1082 Brussel
Tel.: 02/563 21 30 – Fax: 02/563 21 39
Van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 16 uur.
www.actiris.be