Milieuvergunningen

De milieuvergunning die vroeger nog de ” commodo-incommodo ” uitbatingsvergunning werd genoemd, is een document met een beschrijving van de technische voorschriften waaraan de uitbater van een installatie (bijvoorbeeld een tankstation, een drukkerij, een stomerij, etc.) moet voldoen. De door de administratie opgestelde criteria hebben tot doel de burger te beschermen tegen de gevaren, de hinder of de ongemakken waarvan een installatie of een activiteit, rechtstreeks of onrechtstreeks, oorzaak zou kunnen zijn ten opzichte van het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van eenieder die zich binnen een installatie bevindt zonder er de bescherming van de werknemer te kunnen genieten.

Een aantal uitrustingen die bijdragen tot uw comfort zijn eveneens opgenomen in de ‘Lijst van de ingedeelde inrichtingen’. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over stookolietanks, parkings voor meer dan 10 voertuigen, verwarmingsketels met een vermogen van meer dan 100 kW, …

Je kunt nu je aanvraag of milieuvergunning nu online indienen via het platform MyPermit Environment: https://mypermit.environnement.brussels/home.

Uw aanvraag is nu volledig digitaal en de procedure wordt vereenvoudigd door een dynamische formulier dat u stap voor stap door elke stap van uw vergunningsaanvraag leidt, afhankelijk van uw specifieke geval.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Leefmilieu Brussel.

Bericht van openbaar onderzoek – Aanvraag van milieuvergunning

Jaar 2023

Jaar 2022