Mobiliteit

De dienst Mobiliteit werkt de acties uit die in het Gemeentelijke Mobiliteitsplan naar voren worden geschoven (GMP, goedgekeurd in 2012). Die acties hebben betrekking op alles wat en al wie te maken heeft met de ‘verplaatsing’ van goederen en personen (automobilisten, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, goederenverkeer, …) in al zijn verscheidenheid (diverse netten, verkeersveiligheid, parkeren,…).

INFO : mobiliteit@berchem.brussels

Parkeren in de gemeente

Bewonerskaart en blauwe zone

Bewegen

Doorrijden