Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW

De laatste jaren heeft het OCMW de manier veranderd waarop het werkt en de specifieke behoeften van de Berchemnaren aanpakt. Terwijl het OCMW zijn basisopdrachten vervult, die zijn vastgelegd in de organieke wet van de OCMW’s van 1976, heeft het immers projecten en activiteiten ontwikkeld in een ruimte die uitgegroeid is tot de Berchemse Sociale Vallei. Dit om bij te dragen tot het verbeteren van de levensomstandigheden van iedereen, in overeenstemming met de menselijke waardigheid.

Als gemeenschapsgerichte openbare instelling wens het OCMW de sociale basisrechten van elke burger waarborgen. Deze rechten omvatten ondermeer het recht op een behoorlijke huisvesting, op gezondheidszorg en op voldoende financiële middelen.

Sociale permanentie

Mensen die voor het eerst een steunaanvraag wensen in te dienen, moeten zich naar de permanentie van de sociale dienst begeven.  Deze permanenties vinden plaats elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8u.

Meer informatie

Website van het OCMW : ocmwberchem.brussels

Facebook : Vallée Sociale Vallei 1082

Contact

info@cpas-ocmwberchem.brussels

OCMW : 02 482 13 55

woon-en zorgcentrum Bloemendal en restaurant Mimosa : 02 563 36 00

Dagverzorgingscentrum Zonnebloem: 02 482 13 08

Dagcentrum Hortensias : 02 435 27 65

Adress

de Selliers de Moranvillelaan 91, 1082 Sint-Agatha-Berchem