Openbare netheid

Huishoudelijk afval

Nieuwe kalender voor het buitenzetten van vuilniszakken en verplichte sortering van voedingsafval

Vanaf 15 mei 23 gelden verschillende wijzigingen:

➡ Nieuwe kalender voor het buitenzetten van vuilniszakken

➡ Verplichte sortering van voedingsafval

➡ 1 witte zak ophaling per week in plaats van 2 (in een groot deel van de gemeente, met uitzondering van enkele grenswegen)

Onze gemeente heeft zich tegen deze hervorming verzet door alternatieven voor te stellen, omdat wij de hervorming overhaast, slecht voorbereid en ongelijkwaardig vinden. Wij hebben aangedrongen op een aanpassings-, bewustmakings- en informatieperiode om iedereen de tijd te geven zijn gewoonten te veranderen. Helaas heeft het Gewest ondanks onze verschillende brieven en oproepen niet naar onze opmerkingen geluisterd.

Net Brussel had zich ertoe verbonden de nieuwe kalender in alle brievenbussen van de Berchemse bevolking te verspreiden. Het blijkt dat dit niet voor iedereen het geval is: we rekenen op ieders hulp om de informatie zo breed mogelijk te verspreiden.

Om u te helpen :

Vanaf 17 mei is de nieuwe kalender verkrijgbaar bij het onthaal van de gemeente (Koning Albertlaan 33).

De kalender kan worden gedownload via via : https://www.arp-gan.be/sites/default/files/2023-04/1082_Berchem_Sainte_Agathe_Sint_Agatha_Berchem.pdf

ℹ  Wist u dat ?

Op 15 mei, wordt het sorteren van voedingsafval verplicht. Haal hier uw gratis oranje container :

 • Op de parking van het gemeentehuis : Donderdags van 12:30 tot 18:30.
 • In de wijkantennes LISA : Donderdag tussen 16 en 18u (Gérance) en woensdag van 14 tot 17u ( Hunderenveld).
 • Op het sportcomplex : Dinsdag van 16 tot 17 uur en zaterdag van 11 tot 12 uur.
 • Bij dienst Stedenbouw van de gemeente : dagelijks van 9.30u tot 12.30u + donderdag van 16u tot 19u
 • In alle recyparks : https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html

Laten we samen de uitdaging aangaan voor een schonere gemeente !

phalen van het huishoudelijk afval wordt door Net Brussel georganiseerd. Twee maal per week worden de witte zakken opgehaald. De blauwe, gele en groene zaken worden 1 keer per week opgehaald.

Witte, blauwe, gele en groene zakken

 • witte zakken: voor niet-sorteerbaar afval
 • blauwe zakken (PMD): plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons (tetrapack). Daar komen ook alle andere plastic verpakkingen bij. Denk maar aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.
 • gele zakken: papier & karton
 • groene zakken: dorre bladeren, verwelkte bloemen, snoeisel van hagen en struiken, onkruid, gemaaid gras, takken (grote takken bundelt u samen en zet u naast de groene zak)

WANNEER WORDEN DE ZAKKEN OPGEHAALD? Klik hier om uw kalender te vinden

Het huishoudelijk afval weliswaar op de gebruikelijke dagen en tijdstippen :

 • tussen 18u en 18.30 u voor de avondophaling
 • tussen 18u en 6u ’s ochtends voor de ophaling in de voormiddag.

Meer weten? net.brussels

Grofvuil – Containercampagnes

Grofvuil is afval dat niet met de gewone ophaaldienst meegegeven kan worden, zoals meubels, tafels, stoelen, huishoudelijke apparaten, etc.

Om alles te weten te komen over het beheer van uw grofvuil in Sint-Agatha- Berchem: folder “Wat doen met ons grofvuil in 2022” (.pdf) © Designed by Freepik

Glasbollen en klein huishoudelijk gevaarlikj afval

Kaart van glasbollen in de gemeente van Sint-Agatha-Berchem (.PDF)

Gekleurede of niet gekleurde glazen flessen, bokalen en flacons gaan terecht in de glasbollen en huishoudelijk gevaarlijk afval moetten bij de container voor klein huishoudelijk gevaarlijk afval gebracht worden, op de parking van het gemeentehuis, ALLEEN DE DONDERDAG VAN 12u30 tem 18u30, behalve de feestdagen.

Waar staat Proxy Chimik dicht bij U (brochure PROXY CHIMIK 2022.pdf)

Textielcontainers

Oud textiel en oude klederen moeten in de textielcontainers worden gedeponeerd:

 • 2 containers in de Kattestraat (hoek Koning Albertlaan)
 • 2 containers in e Openveldstraat (Initiatiefplein)
 • 1 container – sportcomplex – Lusthuizenstraat

Gewestelijke containerparken

Aarzel niet uw afval naar een van de twee gewestelijke containerparken te brengen. Hier kunt u gratis elke dag tot 3 m3 grofvuil brengen. Alle recyclebaar en klein gevaarlijk afval mag ook hier worden ingeleverd.

Voor meer gerichte informatie kunt u terecht op de website: Gewestelijke containerparken.

Meer weten?

Net Brussel: 0800/981 81 – www.netbrussel.be

En op de openbare weg?

“Oog voor netheid geeft de stad een mooiere aanblik!”

Aangenaam samenleven wordt in Sint-Agatha-Berchem door heel wat inwoners ervaren als een belangrijke waarde. Dat houdt uiteraard de naleving in van bepaalde regels die in het Algemeen Politiereglement (APR) staan beschreven.

Wat de behoeften van onze vrienden-viervoeters betreft, is het absoluut noodzakelijk dat, met het oog op de openbare netheid, personen die de honden begeleiden “de uitwerpselen van het dier op een gepaste manier verwijderen van de openbare ruimte, met uitzondering van de rioolmonden” en de hondentoiletten. Wie deze regel overtreedt, kan, conform lid 1 van artikel 114 van het nieuwe APR, worden bestraft met een boete van € 180,00.

“Het baasje of de bewaker van het dier moet bovendien over twee zakjes of soortgelijke middelen beschikken, om er de uitwerpselen van het dier mee te kunnen verwijderen. Deze zakjes of soortgelijke middelen dienen weggegooid te worden in de vuilnisbakken langs de openbare weg of … in de vuilnisbak op de site die door het dier bezocht wordt.” Wie deze regel overtreedt, kan, conform lid 2 van artikel 114, worden bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 100,00.

Vind op de kaart (.pdf) een hondentoilet bij u in de buurt.

Huishoudelijk afval hoort niet thuis in openbare vuilnisbakken

Artikel 30 van het Algemeen Politiereglement bepaalt immers: “Het is verboden in de vuilnisemmers, bakken en papiermanden die ter beschikking zijn gesteld van het publiek, afval of vuilniszakken te deponeren, met uitzondering van klein afval en de zakjes met de uitwerpselen van een dier. Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 140,00″.

Het Taksreglement over openbare netheid bepaalt dat al wie de openbare weg of openbare ruimte besmeurt of de openbare netheid aantast, gebonden is aan het reglement en een boete is verschuldigd van € 55,20 per buiten de daartoe bestemde ophaalzone achtergelaten zak of recipiënt met vuil of afval.

Sneeuwverwijdering

De gemeente Sint-Agatha-Berchem haalt alles uit de kast om de ongemakken van de winter zo sterk mogelijk in te perken en de gemeentelijke wegen zo snel mogelijk sneeuwvrij te maken. De dienst Openbare werken en de onderneming die is belast met de strooidienst stellen samen alles in het werk om de verkeersassen binnen de gemeente zo goed mogelijk berijdbaar te houden.

Maar, wist je dat? Een aantal handelingen dient echter verplicht door de inwoners van de gemeente te worden gesteld en inzonderheid het sneeuwvrij maken van de voetpaden.

Wat zijn jouw plichten?
Het Algemeen Politiereglement (APR) (.pdf) stelt het duidelijk in volgende artikelen:

Art. 74. De voetpaden die met sneeuw of ijzel bedekt zijn, moeten geruimd of slipvrij gemaakt worden over twee derde van hun breedte, met een minimum van 1,50 meter.

De sneeuw moet op en aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.
Dit moet uitgevoerd worden door de personen die belast zijn met het onderhoud van de voetpaden (huurder, eigenaar, conciërge, bewaker, …)*Bij eventuele ongevallen kun je burgerlijk aansprakelijk worden gesteld!
Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 100,00.

Art. 75. IJskegels die zich vormen aan verheven delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, dienen verwijderd te worden.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 100,00.

Art. 76. Het is verboden op de openbare weg:

 • bij vorst water te gieten of te laten vloeien;
 • glijbanen aan te leggen;

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 80,00.

Enkele tips:

 • Maak het voetpad zo snel mogelijk sneeuwvrij en wacht niet te lang om te vermijden dat de sneeuw door voorbijgangers wordt aangestampt: hoe sneller je de sneeuw verwijdert, hoe makkelijker de karwei!
 • Gooi de sneeuw niet op de rijbaan: het kan het verkeer immers alleen maar nog sterker hinderen.
 • Maak de watergreppels en rioolmonden sneeuwvrij: bij dooi vloeit het water dan vlotter weg.
 • Strooi pas zout wanneer het voetpad volledig sneeuwvrij is: je moet minder zout strooien en je krijgt sneller een beter resultaat (de aanbevolen strooihoeveelheid bedraagt 25 g per m²).

Meer weten?

Dienst Leefmilieu: 02/464 04 47 of leefmilieu@berchem.brussels