De politie in uw buurt

De lokale politie is één van de twee pijlers – met de federale politie- van de Belgische politie. België telt in totaal 196 politiezones van de lokale politie.

De politiezone Brussel-West is één van de zes politiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Algemeen Politiereglement (APR, systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties ook wel GAS-boets)

Het voor de 19 Brusselse gemeenten gemeenschappelijke Algemeen Politiereglement treedt op 1.03.2020 in werking. Het geldt dan voor inbreuken die vanaf die dag worden beteugeld

Nieuwe APR voor gepleegde overtredingen vanaf 01/05/24 (.pdf) & Aanhangsel bij het APR – Artikel 120 APR – Gemengde inbreuken (.pdf)

Het APR bevat duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, …).

De politieafdeling van Sint-Agatha-Berchem binnen de politiezone Brussel-West, die is gevestigd op het nummer 15 van de Alcyonsstraat, wordt geleid door de politiecommissaris.
De personeelsleden van de afdeling staan in voor de wacht- en onthaaldienst die de klachten ontvangt en voor de lokale dienstverlening. Klachten kunnen van 07.00 tot 22.00 uur worden ingediend en 7 dagen op 7 (tussen 22.00 en 07.00 uur moet u contact opnemen met het centraal commissariaat aan de Briefdragerstraat 2 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek).

Beide diensten werken volgens het principe van de “gemeenschapspolitie” die als belangrijkste doelstelling heeft de politie en de bevolking nader tot elkaar te brengen en te zorgen voor een wisselwerking tussen beide actoren. Het personeel van de afdeling staat volledig ter beschikking van de bevolking en is steeds paraat om tussen te komen waar zij personen kan helpen.

Ons personeel kan evenwel niet op de hoogte zijn van alles wat er gebeurt in de gemeente; het is dan ook hier dat het beginsel van ‘community policing’ begint: het partnerschap tussen politie en bevolking. Of het nu gaat om wijkvergaderingen of om een individueel contact, het is steeds met uw hulp dat we de zaken kunnen veranderen.

Aarzel dan ook niet om met ons contact op te nemen teneinde ons te wijzen op de eventuele problemen waarmee u wordt geconfronteerd of de feiten die u heeft vastgesteld. Wij zullen proberen om hierop een gepast antwoord te bieden, of nog, om de zaken preventief aan te pakken, nog een principe van ‘community policing’.

U kunt ons bereiken op de volgende nummers:
Afdeling Sint-Agatha-Berchem: 02/412 66 33 – Fax: 02/412 66 99
Politiezone 5340 Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem): ZPZ.BruWest.Berchem@police.belgium.eu
Politiecommissaris: Antoine Devos – Directeur van de afdeling

Vorm IN NOODGEVALLEN (ongeval, agressie, diefstal, …) het nummer 101. Dag en nacht staan er bij een oproep van de dispatching van de zone interventieteams paraat om uit te rukken. Geef de operator correcte en precieze informatie (waar, wat, wanneer, naam en telefoonnummer).Overal in Europa en altijd vanaf uw gsm: 112!

Verloren/gevonden voorwerpen … Wat te doen?

Wat te doen indien tijdens uw verplaatsing te Sint-Agatha-Berchem een voorwerp gevonden of verloren heeft?

Heeft u een voorwerp verloren?

Eerst  en  vooral  dient  u  een  verklaring  van  diefstal of  verlies  van  voorwerp af te leggen bij de Politie. Indien het voorwerp werd gevonden en aan de politie overhandigd zal de eigenaar ervan verwittigd worden  door  middel  van  een  aangetekend  schrijven  dat  naar  zijn laatst gekende adres wordt gestuurd. Hij wordt uitgenodigd dit te komen afhalen op het gemeentesecretariaat.  Daarvoor  dient  de  eigenaar  een  identiteitsbewijs  en/of  het  bewijs  van  verklaring  van  diefstal  of  verlies  afgeleverd  door  de  Politie, voor te leggen.  Het  gemeentesecretariaat  bewaart  voor  de  eigenaar het gevonden voorwerp

gedurende zes maanden vanaf de datum van afgifte.

Heeft u een voorwerp gevonden?

Indien u een voorwerp vindt op de openbare weg, raden wij u aan dit af te geven op het dichtstbijzijnde politiebureau die nagaat of het hier een gestolen of verloren voorwerp  betreft  en  die  zich  gelast  met het zoeken naar de eigenaar. De politie overhandigt nadien het voorwerp aan het gemeentesecretariaat.

Opgelet:

Om   een   gevonden   voorwerp   te   signaleren   of   een   voorwerp,   verloren in  het openbaar  vervoer,  op  te  halen,  is  het  raadzaam  contact  op  te  nemen met de betrokken vervoermaatschappij.

  • MIVB : kantoor van de verloren voorwerpen – metrostation. Naamsepoort 02/515 23    94    (maandag,    woensdag,    vrijdag    12u-17u30,  dinsdag  en donderdag 12u-18u) of formulier invullen op www.mivb.be
  • De Lijn : 070/220.200 (weekdagen 7u-19u, weekend en feestdagen 10u-18u)
  • NMBS : formulier invullen op www.b-rail.be

Het Bureau voor slachtofferhulp

Als u het slachtoffer bent van een daad van agressie, van diefstal of als u getuige bent van een hold-up of van een ernstig feit, kunt u een beroep doen op de diensten van het Bureau voor slachtofferhulp dat u logistieke, administratieve of psychologische ondersteuning kan aanreiken.

Bureau voor slachtofferhulp:

Veiligheidsstraat 4 te 1081 Koekelberg.
Van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.
Zeer ernstige gevallen kunnen altijd terecht bij de wachtdienst.
Tel.: 02/412 65 58  – secret.bav@zpz5340.be