Preventie

In 2002 werd in Sint-Agatha-Berchem de Preventiedienst opgericht. De dienst stuurt socio-preventie acties aan en steunt daarbij op een multidisciplinair team waarvan elk lid ten dienste staat van de Berchemse burger om de strijd aan te binden tegen het onveiligheidsgevoel.

Volgende doelstellingen worden daarbij nagestreefd:

  • preventie in het vlak van objectieve en subjectieve onveiligheid (angstgevoelens van de burger ten aanzien van criminaliteit),
  • bevorderen van de levenskwaliteit van de burger en van de leefbaarheid binnen de gemeente,
  • bevorderen van een harmonieus samenleven van alle Berchemnaren.

Met de hulp van de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de federale overheid en dankzij een uitgekiend beheer van de middelen kan de Preventiedienst inzonderheid inzoomen op het onveiligheidsfenomeen dat over heel de gemeente problemen stelt met het oog op het terugdringen van de maatschappelijke problemen die aanleiding kunnen geven tot een dergelijke onveiligheid en een dergelijk onveiligheidsgevoel. De oorzaken die tot kleine criminaliteit kunnen leiden, zijn uitermate uiteenlopend (familiale problemen, sociale uitsluiting, schoolproblemen, psychosociale problemen, problemen rond het stellen van grenzen, verslavingsproblemen, …). En ingrijpen, vanuit onze respectieve opdrachten, meteen wanneer die problemen opduiken, kan voor de betrokkenen erg nuttig zijn precies om te vermijden dat ze in de criminaliteit terechtkomen.

De Preventiedienst wordt tot slot bemand door een team van sterk gemotiveerde medewerkers die in de verschillende domeinen, die passen in de strijd tegen het onveiligheidsgevoel, actief zijn en rolt voortdurend preventieacties uit zoals de organisatie van permanenties voor de Berchemnaren in het kader van administratieve en sociale maatregelen, het uitwerken van informatie- en sensibiliseringsbrochures rond uiteenlopende veiligheid gerelateerde problematieken, het opzetten van didactische projecten, de organisatie van een ontradende aanwezigheid op verschillende plaatsen binnen de openbare ruimte, …

Preventiedienst
Koning Albertlaan 33 (dicht bij de dienst bevolking).
02/465 99 15