Stedenbouw

De dienst Stedenbouw ziet toe op een doordachte inrichting van het gemeentelijke grondgebied.

De belangrijkste opdrachten daarbij zijn:

 • Het opstellen van richt- en bestemmingsplannen voor de gemeente (het Gemeentelijke Ontwikkelingsplan, het Bijzonder Bestemminsplan),
 • De richtlijnen van het Gewest afstemmen op de Berchemse realiteit (omzetting van de regionale planning),
 • Het behandelen van aanvragen voor certificaten, bouw- en verkavelingsvergunningen,
 • Het opzetten van openbare onderzoeken, van openbare informatiesessies en van de vergaderingen van de overlegcommissie en de organisatie van het bijbehorende secretariaat,
 • Het bewust maken van de burger van het belang van het patrimonium en van het milieu bij het uitwerken van zijn projecten,
 • Het opvolgen van de lopende en afgeronde werken en controleren dat ze werden uitgevoerd volgens de afgeleverde vergunningen,
 • Het nagaan en vaststellen van inbreuken,
 • Het beheren van de problematiek rond openbare veiligheid en netheid,
 • Het beantwoorden van vragen rond stedenbouwkundige aspecten en aanreiken van de relevante informatie met inbegrip van verzoeken tot informatie vanwege notarissen en vastgoedmakelaars,
 • Het verstrekken van adviezen rond projecten met betrekking tot het splitsen van percelen of rond ruilverkavelingen,
 • Het verrichten van opzoekingen in de archieven en de burger ondersteunen bij zijn raadplegingen van het archief,
 • Het begeleiden, informeren en adviseren van de burger bij zijn projecten rond het huren, verwerven, bouwen en renoveren van al dan niet bebouwde onroerende goederen,
 • Het ondersteunen van de dienst Financiën voor het vestigen van bepaalde heffingen (verlaten, leegstaande of verontreinigde terreinen en gebouwen, handelspanden en kantoren, bouwbelasting),
 • Het informeren van de burger met betrekking tot de wettelijke bepalingen op het gebied van het grondbeleid (het BWRO, de GSV, het APR, het Burgerlijk Wetboek, het Veldwetboek, het EPC, …)

Raadplegingen en kopiëren van archieven en plannen

De archieven, evenals de plannen van de afgeleverde vergunningen kunnen alleen na afspraak worden ingekeken.
Raadplegingen zijn gratis.
Er kan een kopie van de bestanden worden bezorgd aan de eigenaars of, mits akkoord van deze laatsten, aan derden. Het kopiëren van de plannen is betalend.
Gelieve u aan te dienen met een bewijs van eigendom en/of het akkoord van de eigenaar.

Meer info :
De dienst Stedenbouw is alleen maar toegankelijk op afspraak.
Telefonische permanentie tijdens de kantooruren
Telefoon: 02/464 04 12 of 02/464 04 99 – Fax: 02/464 04 92