Gemeentefinanciën

Consulteer de begroting en rekeningen, belastingen en retributies via EDITORIA, een platform voor de verspreiding van publicaties van gemeenten, regionale instellingen.

 

U kunt bij het departement Financiële Zaken terecht op:

  • maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
  • donderdag van 11.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.

Informatie aan de eigenaars

Als eigenaar van een gebouw in Sint-Agatha-Berchem heb je wellicht al gemerkt dat de te betalen onroerende voorheffing met ongeveer 11,5% is gestegen. Die stijging is het gevolg van de gewestelijke taxshift waartoe in 2015 werd beslist en waarbij het de bedoeling is om de belasting op arbeid te verschuiven naar een belasting op vastgoed.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhoogde op 1 januari 2016 de agglomeratieopcentiemen op de onroerende voorheffing met 400 punten: van 589 naar 989 opcentiemen. Vanaf aanslagjaar 2017 wordt de aanvullende belasting van 1% op de personenbelasting, die sinds 1992 van kracht was, dan geschrapt. Voor wie in het belaste pand woont, werd er door het Gewest een premiemechanisme uitgewerkt om die stijging voor 2016 teniet te doen. In de loop van februari 2017 krijg je als eigenaar een premie ten belope van € 120,00 uitgekeerd. In de loop van de maand december krijg je een brief van de gewestelijke overheid waarin de modaliteiten voor het verkrijgen van die premie worden toegelicht.

Die stijging van de opcentiemen heeft uitsluitend een impact op de begroting van de Brusselse agglomeratie. Ze draagt geenszins bij tot de financiële armslag van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Ter informatie: de Brusselse agglomeratie levert volgende diensten:

  • brandbestrijding en dringende medische hulp
  • ophalen en verwerken van vuilnis
  • taxi’s

Ter herinnering: de gemeentebelastingen werden in Sint-Agatha-Berchem sinds 2008, wat betreft de onroerende voorheffing (2 750 opcentiemen), en sinds 1996, wat betreft de personenbelasting (7%), niet meer gewijzigd.

Veelgestelde vragen …

Ik diende bij het gemeentebestuur een premieaanvraag in met een factuur en had graag geweten wanneer die wordt uitbetaald. Wanneer u het gemeentebestuur een factuur stuurt, wordt die binnen een termijn van 30 dagen betaald. Premiedossiers moeten door verschillende diensten worden gecontroleerd en de termijn tussen het indienen van de aanvraag voor een premie en de daadwerkelijke betaling ervan bedraagt over het algemeen drie maanden. In vakantieperiodes kan die termijn wat uitlopen.
Meer weten? Neem contact op met ons op het nummer 02/464 04 25.

Ik kreeg een betalingsuitnodiging, een schuldvordering of een factuur in de bus? Ik had graag wat informatie gehad over het aangerekende bedrag.

  • Wanneer het gaat over het Franstalig onderwijs: 0499/77.86.54
  • Wanneer het gaat over het Nederlandstalig onderwijs: 0499/77.86.54
  • Wanneer het gaat over een belastingaanslag: 02/464 04 04

Nog wat anders? Neem contact op met ons op het nummer 02/464 04 05

Verantwoordelijke: Philippe Hanuise

Tel.: 02/464 04 05 – Fax: 02/469 12 88