Leefmilieu


De opdracht van de dienst Leefmilieu bestaat erin toe te zien op de levenskwaliteit van de Berchemse burgers en te waken over het respect voor het milieu in al zijn aspecten. Samenwerking met de dienst Stedenbouw staat daarbij centraal. De dienst Leefmilieu volgt dan ook diverse materies op.

De belangrijkste opdrachten daarbij zijn:

  • het beheren en/of onderzoeken van de aanvragen voor een milieuvergunning van klasse 2 en van klasse 1,
  • het opzetten van openbare onderzoeken, van openbare informatiesessies en van de vergaderingen van de overlegcommissie,
  • het beheren van de “horeca” dossiers,
  • het opsporen en vaststellen van inbreuken en het behandelen van klachten rond milieudelicten (meer bepaald zoals bedoeld in volgende regelgevingen: milieuvergunningen, strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving, natuurbescherming en natuurbehoud, bescherming van het oppervlakte- en het grondwater, afvalpreventie en -beheer, …),
  • het beheren van de aanvragen van een premie in verband met het terugdringen van het energieverbruik en de plaatsing van composteervaten,
  • het informeren van de burger over de “energiepremies” van Leefmilieu Brussel,
  • het sensibiliseren van de burger rond respect voor het milieu via het opzetten van campagnes en het schrijven van persartikels en uitwerken van sensibiliserings- en informatiebrochures,
  • het begeleiden van de burger bij het sorteren, terugdringen en beheren van het afval,
  • het beheren van de gemeentelijke moestuinen.

De “wijkcomposten” in Sint-Agatha-Berchem

4 wijken van Sint-Agatha-Berchem hebben momenteel een “wijkcompost”. Die zijn per definitie toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde wijk:
Zavelenberggaarde, Broekstraat 51, Oude perenboom, ingang Dilbeekstraat tegenover het nr. 91 – info@wormsasbl.org
En sinds 2017, Openveldstraat 146 – Renaud De Heyn – renauddh@gmail.com

Daar kunt u (na inschrijving) terecht met afval zoals fruit en groenten, koffiedik met papieren filter, theebuidels (met uitzondering van de « pyramide » buideltjes), keukenrolpapier, verwelkte balkonplanten (zonder aarde), ongekleurd en in stukken gesneden karton.

Zijn niet toegelaten: eierschelpen, bakvulling van vleesetende dieren, resten van dierlijke oorsprong (vlees, vis, beenderen), bloemen van de bloemist, grasmaaisel, as van houtskook, brood of stokbrood, gekookte eetresten (pasta, rijst, sauzen)

Praktische gids

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Composter_NL

Wandelgids

Wandel- en fietsfolders ‘Zoektocht naar een waterloop’ in de vallei van de Zenne en haar bijrivieren

Download uw wandelgids

Bovendien geeft de gemeente ook dit jaar weer alle inwoners die in Sint-Agatha-Berchem zijn gedomicilieerd en er zich toe verbinden hun organisch afval (uit keuken, tuin, etc.) te composteren, met een premie voor de aankoop van een composteervat een duwtje in de rug. De premie bedraagt 50% van het aankoopbedrag op basis van de voldane factuur op naam met een maximum van € 50,00 per composteervat, per jaar en per gezin. Maak er gebruik van!
Meer weten: tel. 02/464 04 47  leefmilieu@berchem.brussels

Openingsuren:

Het loket van de dienst Leefmilieu is toegankelijk op:
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30
donderdag van 16u tot 19u

Technische informatie wordt enkel na afspraak verstrekt.
Tel.: 02/464 04 47 – Fax: 02/464 04 92 of leefmilieu@berchem.brussels